Akademická dráha

Doc. ing. Petr Kučera, Ph.D. od r. 1990 působí na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, nejdříve jako externí spolupracovník, od roku 1992 řádně. Od března roku 2004 do roku 2011 byl děkanem Zahradnické fakulty.

Roku 2002 dokončil kombinované doktorské studium oboru Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické fakultě dizertační prací Ekologické zónování a struktura vegetačních prvků v urbánní osnově území. Roku 2003 získal titul docent v oboru Zahradní a krajinářská architektura.

Profil v IS MZLU

Poslední publikace

Kučera, P., Salašová, A., Štěpán, M., Mikolášek, D., Kulišťáková, L., Rigasová, M., Brabcová, D., Nečaský, O., Strnadel, Z., Turková, L.: Krajinný plán Mikulovska – pilotní projekt programu EU „INTERREG III a, Lednice, 2006
Kučera, P. Salašová A. a kol.:Krajinářská studie komponované krajiny města Mikulova - autorizovaná studie, Lednice, 2005
Kučera, P. a kol.: Rozbor zastavitelnosti krajiny – autorizovaná územní studie, Brno, 2005
Kučera, P.: Krajinný breitling plán Lednicko-valtického areálu, In: Acta environmentalica UC /Bratislava/, Vol.11, recenzovaný článek, 2001, ISSN 1335-0285
Kučera, P., Salašová A. a kol.: Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu - autorizovaná studie, Lednice, 2000
Kučera, P. a kol.: Urbanistická studie obnovy poutního komplexu Klášterní Hradisko-Svatý Kopeček - autorizovaná studie, projekt pro územní řízení, projekt pro realizaci, Brno, 2000, 2003, 2005
Kučera,P., Šimek, P.:Zásady péče o urbánní prostředí - výzkumná zpráva pro MŽP ČR, Praha, 2004