Historie

Ekologická dílna Brno byla založena v červenci roku 1990 dvěma společníky: Ing. Petrem Kučerou a RNDr. Karlem Stránským, který z firmy odešel v roce 1993. Firma se od počátku věnovala územnímu plánování a projektování. Ve firmě se vystřídalo několik spolupracovníků (Ing. Iva Brychtová-Mlejnková, Ing. arch. Robert Václavík, Ing. Marie Krouparová, Ing. Hana Petrlíková) a množství externích spolupracovníků. Roku 1997 se do činnosti firmy zapojila Ing. Irena Kučerová.

Od roku 1992 firma spolupracuje se Zahradnickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně. Spolupráce se projevuje převážně pořádáním workshopů se studenty, kteří mnohdy přinášejí nový, neotřelý pohled na řešené problémy. Výsledky těchto setkání jsou například projekty pro město Husinec nebo polskou Ustroň.

Při práci se orientuje na využití digitálních formátů, především systémů GIS v krajinném plánování. Klade důraz na vizuální prezentaci (např. 3D vizualizace).

Odborná způsobilost

Obory činnosti